Banddoktor

Book mig som banddoktor

Som banddoktor giver jeg konkrete råd til hvordan samspil, performance, arrangementer og dynamik optimeres.

Samspil, performance, arrangementer og dynamik optimeres

Vi vil arbejde detaljeret med hver enkelt bandmedlems præstation og bidrag til det samlede udtryk. Ligesom vi vil arbejde med det store og samlede udtryk, bandets sound og profil. 

For at I får mest muligt ud af banddoktor funktionen, ønsker jeg at høre Jer før vi mødes. Så send 1-3 sange/numre som lydfil, senest en uge inden banddoktor sessionen, så jeg kan forberede de ting vi skal arbejde med. Har I i bandet specifikke ønsker for fokusområder, briefer I mig også på dette inden vi mødes.

En typisk banddoktor session kan vare fra 3-8 timer – dette aftales nærmere.

På en 3 timers banddoktor session får vi normalt arbejdet grundigt med 2 numre. Derudover talt mere generelt om Jeres samspil, performance og lignende. 

På en hel dags banddoktor session vil vi arbejde grundigt med mindst 3-4 numre. Derudover vil vi overføre de ting vi har arbejdet med til Jeres andre numre. Bruge de nye redskaber og tilgange på Jeres repertoire generelt og fokusere mere overordnet på hele Jeres performance, dynamik og hvordan I kommer bedst muligt ud med Jeres musik.

Min baggrund som banddoktor

Soren Reiff as Musical director for the TV-show "Danmarks indsamlingen"

Jeg har produceret musik med både danske– og internationale artister. Jeg har været kapelmester på masser af TV-shows, hvor jeg har arrangeret al musik. I en årrække har jeg været udvalgt til at være mentor for medlemmer af DPA, DJBFA og DKF. Desuden har jeg været udsendt for Danske Musiker Forbund og Fajabefa som banddoktor. Jeg har siddet i DMF’s legatudvalg i 2 gang 2 år. Jeg har siddet i juryen/udvalget for Vig-festivalen. Derudover har jeg undervist i samspil og performance i mere end ti år blandt andet på Den Rytmiske Højskole i Vig.

Hvad koster en banddoktor

Pris aftales i forhold til længden af banddoktor sessionen og antallet af medlemmer i bandet. Det har også betydning hvor I holder til i landet – men vil typisk ligge mellem 2.400,- og 9.000,- inkl moms.